Dgz4-2

WELKOM BIJ DE GEWOONSTE ZAAK

EINDE VAN EEN TIJDPERK

Na ruim 33 jaar is De Gewoonste Zaak permanent gesloten.

TOEKOMST & ONTWIKKELINGEN

Wat speelt er? Projectontwikkelaar Meer Vastgoed uit Aalsmeer werkt aan de bouw van 33 appartementen op de locatie Schoolstraat 5 t/m 11 in Lisse. Omwonenden en belangstellenden krijgen regelmatig informatie over de voortgang. Alle appartementen zijn verkocht. Na aanvullend archeologsch ondezoek en astbestverwijderng wordt gestart met de sloop. De oplevering wordt medio 2025 verwacht. Als het eenmaal zover is gaat het gebouw 'De Commissionair' heten. Een passende verwijzing naar de geschiedenis van de bollensteek en die van de locatie.